Welkom

AZ AanvullendeZorg

Mijn naam is Erica van Schijndel en ben werkzaam als onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar in de regio Noord Oost Brabant en Zuid Gelderland. 

Als onafhankelijk cliëntondersteuner ben ik verbonden aan de organisatie Aangenaam! Onafhankelijk Co. en inzetbaar voor cliënten met een WLZ-indicatie. Heeft u een WLZ-indicatie en woont u in de regio? Dan mag u kostenloos een beroep op mij doen. Zie OCO

Als mantelzorgmakelaar ondersteun ik de mantelzorgers van alle doelgroepen, mits het gaat om chronische en langdurige zorg. Een mantelzorgmakelaar neemt regeltaken over van mantelzorgers in de vorm van een persoonlijke, zakelijke dienstverlening. De kosten worden vergoed door de meeste zorgverzekeraars vanuit de aanvullende verzekering. Zie hiervoor Vergoeding en kosten

Wanneer vraagt u om hulp?

Zorgt u langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis? Dan bent u mantelzorger! Mantelzorgers zijn geen vrijwilligers of beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke relatie of band hebben met degene voor wie ze zorgen. Mantelzorg is geen alledaagse zorg zoals bijvoorbeeld de zorg voor een gezond kind.

Als u zelf mantelzorger bent, vindt u het waarschijnlijk vanzelfsprekend dat u die zorg op u neemt. Wie moet het anders doen? Maar dan weet u ook, dat het vaak een hoop energie kost en dat de emotionele druk hoog kan zijn. Niet alleen als het om de directe zorgtaken gaat, maar ook wanneer u te maken krijgt met instanties en wettelijke regelingen in verband met het aanvragen van speciale voorzieningen of een indicatiestelling. U krijgt vaak het gevoel dat u van het kastje naar de muur wordt gestuurd. In zo’n situatie kunt u de mantelzorgmakelaar inschakelen.

Zorg- en dienstenaanbod

Iedere mantelzorgsituatie is uniek. Via een intake wordt nagegaan welke regeltaken een mantelzorgmakelaar kan overnemen. Het is uw keuze voor welke ondersteuning, met betrekking tot de genoemde regeltaken, een mantelzorgmakelaar wordt ingezet. Hierover worden afspraken gemaakt en er wordt een tijdsinvestering met u afgesproken. Tevens is voor u duidelijk welke vergoedingen en/of kosten er voor u gelden.

Begeleiding bij de voorbereiding van een indicatiegesprek voor de WLZ, Zorgverzekeringswet, Jeugdwet of WMO.

Ondersteuning bij het proces om tot een PGB te komen

Begeleiding bij het aanvragen van een indicatie c.q. beschikking

Mogelijke voors en tegens met betrekking tot genoemde financieringsvormen bespreken

Ondersteuning bij het invullen van formulieren

Informatie geven welke zorg er mogelijk is en in welke financieringsvorm: Zorg In Natura (ZIN) of Persoonsgebonden Budget (PGB).

Hulp bij het opmaken van zorgcontracten

Over mij

Hallo, mijn naam is Erica van Schijndel. In 1979 ben ik begonnen als Z-verpleegkundige en heb 23 jaar in de zorg gewerkt in diverse functies. Daarna 3 jaar bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en 4 jaar als zorgtoewijzer op een zorgkantoor. In 2007 ben ik mijn eigen zorgadviesbureau begonnen en sinds september 2009 ben ik erkend mantelzorgmakelaar. Daarvoor heb ik een speciale Post-HBO opleiding tot mantelzorgmakelaar gevolgd welke zich richt op alle zorggerelateerde vragen binnen diverse beleidsterreinen zoals zorg, welzijn, arbeid, inkomen, participatie, hulpmiddelen en wonen.

Voor mij staat de onafhankelijke positie voorop welke door het zelfstandig ondernemerschap mogelijk is. Er is geen sprake van belang en de keuze ligt te allen tijde bij de mantelzorger. Daarbij is mijn rol het tijdelijk overnemen van de regeltaken die u boven het hoofd groeien maar waarbij u wel zelf de regie behoudt. Ik ondersteun de mantelzorger als professioneel en zakelijk dienstverlener (tijdelijk) binnen het bureaucratische zorgdoolhof met als doel evenwicht vinden in draagkracht en draaglast. Bij voorkeur voelt u zich na enige ondersteuning weer zo zelfstandig dat u zonder belast gevoel de taken weer op u kunt nemen.

Neem bij vragen gerust contact op

Email

info@az-aanvullendezorg.nl

Adres

Kapelstraat 6
5397 BP Lith, Noord Brabant

Ondersteuning bij het organiseren van zorg met uw WLZ indicatie, onafhankelijk advies en bemiddeling.