Compensatieregelingpgb.nl is online

Geplaatst op: woensdag 15 feb 2017

Vanaf vandaag is de speciale website www.compensatieregelingpgb.nl online. Op deze website vindt u alle informatie over de compensatieregeling Trekkingsrecht pgb. Daarnaast is ook een klantcontactcentrum geopend waar budgethouders en zorgverleners vragen kunnen stellen over de compensatieregeling.

De regeling gaat in op 1 maart 2017 en is alleen van toepassing op pgb’s in de Jeugdwet, Wmo 2015 en de Wlz.

Klantcontactcentrum

Het klantcontactcentrum is bereikbaar op telefoonnummer (070) 20 90 999, maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 18:00 uur en zaterdag van 9:00 tot 13:00 uur.

Meer informatie

Informatie over de inhoud van de compensatieregeling en om welke kosten het gaat kunt u lezen in het bericht Schade door te late pgb-uitbetaling vergoed


De tarieven voor PGB WLZ 2017 zijn bekend

Geplaatst op: zaterdag 19 nov 2016

Persoonsgebonden budget wlz functies en klassen

Persoonsgebonden budget wlz zzp of zorgprofiel


Nieuw systeem trekkingsrecht in zicht

Geplaatst op: donderdag 10 nov 2016

Eerder dit jaar gaf de Kamer aan toe te willen naar een nieuw solide systeem voor de uitbetaling vanuit het pgb. De staatssecretaris zegt per 2018 te willen starten met het zogeheten budgethoudersportaal. Daarbij gaan budgethouders zelf de uitbetaling en het beheer van hun persoonsgebonden budget regelen. Mensen kunnen dan online eenvoudig persoonsgegevens invullen, declaraties voor genoten zorg indienen en communiceren met de verstrekker over het budget. Vorige week stuurde staatssecretaris Van Rijn een brief naar de Kamer over ‘pgb en trekkingrecht’.

Per Saldo staat aan de wieg van dit nieuwe portaal. Er is een ‘Pakket van Eisen’ opgesteld, samen met ervaren pgb-houders, aan de hand waarvan het systeem gebouwd kan worden. Vervolgens zal onze belangenvereniging nauw betrokken blijven bij de verdere opzet en toetsing of het nieuwe systeem goed werkt.

Voortgang invoering

Per Saldo is voorstander van een zo spoedig mogelijke invoering van het budgethoudersportaal, mits dit zorgvuldig gebeurt en op de best mogelijke manier, alles in het belang van de budgethouder. Achter de schermen gebeurt er op dit moment veel.  Per Saldo voert bijna wekelijks overleg met de ketenpartijen, dat zijn alle partijen die betrokken zijn bij het huidige trekkingsrecht: ZN, de koepelorganisatie van zorgverzekeraars en zorgkantoren, de VNG, koepelorganisatie van gemeenten, SVB en VWS, met staatssecretaris Van Rijn.

Zelf de regie

Met het nieuwe budgethoudersportaal  krijgen budgethouders weer zelf de controle over een aantal zaken. Er kan betaald worden op de tijd waarop de budgethouder dat wil of heeft afgesproken met zijn zorgverlener. Natuurlijk nadat hij zelf de declaratie heeft gecontroleerd. Daar helpt het systeem hem bij. Fouten worden tot een minimum beperkt, doordat het systeem aangeeft wat wel en niet kan, bijvoorbeeld of het bedrag overeenkomt met de zorgovereenkomst, naam, nummer KvK, BSN enzovoort.

Budgethouders zien binnen dit systeem ook precies wat er gebeurt met een nieuw ingediende zorgovereenkomst en waar deze ter goedkeuring op een bepaald moment ligt.  Zo ben je als budgethouder altijd goed op de hoogte, kun je de zorgverlener goed informeren en heb je zelf de touwtjes in handen.

Controle blijft

Het budgethoudersportaal gaat over de uitvoering van het financieel-administratieve deel van het pgb. Daarnaast is er nog de zorginhoudelijke kant, waarbij de vraag speelt of de budgethouder zijn pgb goed inzet en kwalitatief goede zorg krijgt. Om dit te toetsen zullen de huisbezoeken van zorgkantoren en de keukentafelgesprekken van gemeenten gewoon door blijven gaan.

Compensatie

De bewindsman zegt overigens ook in het eerste kwartaal van 2017 te willen beginnen met de compensatie van budgethouders en zorgverleners die aantoonbaar schade hebben geleden door de eerdere problemen met de uitbetaling vanuit het pgb aan zorgverleners. De drempel om voor zo’n vergoeding in aanmerking te komen is mede dankzij de inzet van Per Saldo verlaagd. Voor budgethouders ligt hij bij 300 euro (25 procent lager dan eerder gemeld). Voor zorgverleners gaat het om 600 euro (ruim 10 procent lager dan de oorspronkelijke drempel).

Meer informatie


Vandaag is het de dag van de mantelzorg.

Geplaatst op: donderdag 10 nov 2016

Mantelzorgers zijn heel belangrijk voor mensen op hoge leeftijd. Daarom zet Alleszelf.nl in dit bericht alle mogelijkheden voor mantelzorgers op een rij. Doe er uw voordeel mee.

1. Mantelzorgmakelaar: hulp bij regelen

Een mantelzorger moet, naast zorgtaken, vaak veel regelen; door ingewikkelde wetgeving, gebrekkige informatie en een onoverzichtelijk zorgaanbod is dat niet altijd gemakkelijk. Voelt een mantelzorger zich regelmatig van het kastje naar de muur gestuurd? Of krijgt hij of zij niet wat nodig is? Dan kan een mantelzorgmakelaar wellicht helpen. In dit bericht leest u alles over mantelzorgmakelaars.

2. Mantelzorgondersteuning: informatie, advies, hulp en financiële vergoedingen

Het verlenen van onbetaalde zorg aan een geliefde is vaak van grote betekenis, maar kan de mantelzorger ook zwaar vallen. Gelukkig zijn er allerlei vormen van ondersteuning beschikbaar. Alleszelf.nl zet de belangrijkste mogelijkheden op een rij: van informatie en advies tot hulp en financiële vergoedingen. U leest het hier.

3. Mantelzorgtrainingen: voorkom overbelasting

Het verlenen van mantelzorg is niet altijd eenvoudig. Gelukkig zijn er steeds meer trainingen voor mantelzorgers. Deze mantelzorgtrainingen of -cursussen helpen overbelasting te voorkomen. Soms zijn ze gratis of komt u in aanmerking voor vergoeding. Alleszelf.nl zet hier de mogelijkheden op een rij.

4. Mantelzorgvergoeding: benut uw zorgverzekering

Steeds meer zorgverzekeraars bieden financiële hulp voor mantelzorg. Zonder eigen risico en soms zelfs met twee kansen! Dat is goed om te weten als u mantelzorger bent voor iemand op hoge leeftijd of zelf veel steun ontvangt van een mantelzorger. Ontdek hier de mogelijkheden.

5. Mantelzorgwaardering: uw gemeente waardeert u

Zorgt u langere tijd en intensief voor iemand op hoge leeftijd in uw directe omgeving? Dan hebt u in elke gemeente recht op het ontvangen van waardering, meestal in de vorm van een cadeaubon. Alleszelf.nl legt hier uit wat dit betekent en hoe u hier gebruik van maakt.


Gevolgen Miljoenennota 2017 voor zorg en welzijn

Geplaatst op: dinsdag 27 sep 2016

De Miljoenennota 2017 en Rijksbegroting 2017 zijn op Prinsjesdag weer bekend gemaakt. Een aantal belangrijke punten:
  • Het eigen risico gaat volgend jaar niet omhoog: het blijft 385 euro
  • Eigen bijdrage Wmo wordt verlaagd.
  • Uitbreiding basispakket: eerstelijnsverblijf, fysiotherapie etalagebenen, tandvervanging < 23 jaar, bepaalde plastisch chirurgische ingrepen.
  • Verhoging van zorgtoeslag, huurtoeslag, ouderenkorting, kindgebonden budget en algemene premiekorting.
  • Geplande bezuinigingen op verpleeghuizen zijn geschrapt.
  • Voor wijkverpleegkundige zorg is 180 miljoen euro meer beschikbaar.
  • Voor arme gezinnen wordt 100 miljoen euro extra beschikbaar gesteld.

Bekijk het hele overzicht


Mantelzorgcompliment gemeente Oss

Geplaatst op: donderdag 08 sep 2016

Ontvangt u mantelzorg en wilt u degene die voor u zorgt bedanken? Dan kunt u voor uw mantelzorger een mantelzorgcompliment aanvragen bij de gemeente. Dit is een cadeaubon van 50 euro die u zelf aan uw mantelzorger geeft.

Volledige artikel op oss.nl


Helft pgb-declaraties moet over

Geplaatst op: dinsdag 30 aug 2016

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) gaat strenger controleren bij de uitgifte van persoonsgebonden budgetten (pgb’s). Nu accepteert de SVB nog ingediende declaraties en zorgovereenkomsten die bijvoorbeeld een handtekening missen of waarbij een vinkje verkeerd staat. Vanaf september is die coulance passé. Hierdoor zal de helft van alle 140.000 declaraties die maandelijks bij de SVB binnenkomen, opnieuw moeten worden ingevuld.

De 850 medewerkers van de SVB die zich bezighouden met de betaling van het pgb zullen het heel druk krijgen de komende maanden. De SVB heeft nu de opdracht om boven alles te zorgen dat de pgb’s op tijd worden uitbetaald. Vanaf september is de periode van coulance echter voorbij en zal de instantie veel strenger gaan kijken naar de ingediende zorgovereenkomsten en declaraties. Vanaf oktober wordt deze aanpak definitief en moeten alle ingevulde formulieren compleet rechtsgeldig zijn. De strengere controle hoort bij afspraken die de staatssecretarissen Van Rijn (VWS) en Klijnsma (SZW) met de Tweede Kamer hebben gemaakt. Op 8 september staat een bestuurlijk overleg op de rol waarin over de nieuwe werkwijze zal worden geoordeeld.

Rechtmatigheid

‘De SVB verwerkt circa 140.000 declaraties per maand’, zegt programmamanager Wieke den Hollander van de SVB. ‘Er zijn ongeveer 120.000 budgethouders met in totaal zo’n 140.000 pgb’s; een aantal mensen ontvangt meer dan 1 pgb. Gebaseerd op eerdere kwaliteitsmetingen is de verwachting dat circa 50 procent van deze declaraties niet in één keer goed kunnen worden verwerkt als ook de volgende stappen in rechtmatigheid worden gezet.’

Contact

Het team van Den Hollander neemt contact op met alle zorgverleners en budgethouders die verkeerd declareren. ‘Naast declaraties gaat het ook om zorgovereenkomsten. Per maand verwerkt de SVB ongeveer 25.000 zorgovereenkomsten. Als een declaratie of zorgovereenkomst niet een-op-een verwerkt kan worden, nemen we contact op. Zowel telefonisch als schriftelijk, zodat we goed toelichten waarom het document niet voldoet aan de wettelijk gestelde eisen, en wat er moet worden toegevoegd of aangepast. Bovendien kunnen op de website van de SVB standaardformulieren worden gedownload. Deze voldoen aan alle rechtmatigheidscriteria.’

Uitdaging

Volgens Den Hollander is de SVB klaar voor de uitdaging. ‘We kunnen desnoods extra mensen aannemen. We hebben de afgelopen tijd veel geleerd en onze medewerkers zijn goed opgeleid in zowel techniek als in communicatie. We verwachten wel enkele boze reacties via Twitter en dergelijke. Maar we denken dat dit snel minder wordt naarmate het percentage verkeerd ingevulde formulieren omlaag gaat. Je hoeft namelijk maar een keer te leren hoe zo’n standaardformulier werkt en dan doe je het vervolgens nooit meer fout. Ook zorginstellingen en gemeenten gaan hierover heel veel informeren.’

Bestuurlijk overleg

Den Hollander hoopt dat de SVB ook na het bestuurlijk overleg van 8 september de taak van het uitbetalen van pgb’s mag blijven uitvoeren. ‘Dat is aan de politiek. Een ding is zeker, namelijk dat bijna 98 procent van de budgethouders die correct declareren binnen tien werkdagen hun geld binnen hebben en dat de ict-problemen zijn opgelost. En uiteraard dat het systeem veel beter bestand is tegen fraude en misbruik.’


Oplichters geven zich uit als SVB-medewerkers

Geplaatst op: zaterdag 27 aug 2016

De SVB heeft meldingen ontvangen van budgethouders die thuis zijn bezocht door personen die zich voordoen als medewerkers van de SVB. Zij proberen budgethouders vertrouwelijke gegevens afhandig te maken.

Ook zijn budgethouders telefonisch benaderd met het verzoek persoonlijke gegevens door te geven. De SVB zal echter nooit om inloggegevens van Mijn PGB vragen aan budgethouders of vertegenwoordigers. Huisbezoeken worden alleen onder speciale voorwaarden uitgevoerd. Welke dat zijn leest u op de pagina Huisbezoeken op de website van de SVB.

Wat kunt u doen tegen deze oplichtingspraktijken?

Als u twijfelt aan de bedoelingen van een beller of bezoeker kunt u zelf contact opnemen met de SVB via telefoonnummer 030 – 264 8200 en naar de betreffende persoon vragen. Wanneer hij of zij niet bij de SVB blijkt te werken kunt u meteen telefonisch melding maken van vermoedelijke fraude. De afdeling DPGB heeft een fraudeteam dat per e-mail te bereiken is via fraudemeldingpgb@svb.nl


Ontdek mantelzorgtrainingen om gezond te blijven

Geplaatst op: maandag 15 aug 2016

Zorgt u intensief voor iemand op hoge leeftijd of ontvangt u mantelzorg? Dan weet u dat mantelzorg geven niet altijd eenvoudig is. Gelukkig zijn er steeds meer trainingen voor mantelzorgers. Deze mantelzorgtrainingen of -cursussen helpen overbelasting te voorkomen. Soms zijn ze gratis of komt u in aanmerking voor vergoeding. Alleszelf.nl zet de mogelijkheden op een rij. Welke kiest u?

https://www.alleszelf.nl/mantelzorgtrainingen/


Verscherpte controles SVB

Geplaatst op: vrijdag 29 jul 2016

In januari 2016 hebben zorgverzekeraars nieuwe voorwaarden gesteld waaraan zorgovereenkomsten voor zorgverleners moeten voldoen. De SVB voert de controles op zorgovereenkomsten en wijzigingsformulieren uit. Vanaf 1 augustus zal de SVB ook controles uitvoeren op zorgovereenkomsten en wijzigingsformulieren die onder de Wmo/Jeugdwet en Wlz vallen. Op welke punten let de SVB?

Verscherpte controles op zorgovereenkomsten en wijzigingsformulieren

Artikel PerSaldo 25 juli 2016


Mantelzorgers krijgen te veel taken

Geplaatst op: donderdag 28 jul 2016

Door te bezuinigen op de huishoudelijke hulp wordt de druk op mantelzorgers vergroot. Dat zegt Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers, al langer. Nu wordt dit signaal ondersteund dankzij een onderzoek van beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgende Nederland (V&VN).

Mantelzorgers krijgen te veel taken

Artikel van Zorgwelzijn 28 jul 2016


Gezocht: gezinshuis

Geplaatst op: dinsdag 12 jan 2016

Jonge moeders

Margriet en Harold Tjalsma beheren een gezinshuis, waar jonge moeders met problemen onder begeleiding hun kind opvoeden. De vrouwen hebben vaak een voorgeschiedenis van verwaarlozing.

Gezocht: gezinshuis

Artikel NRC 9 januari 2016


Ik zorg voor jou

Geplaatst op: dinsdag 12 jan 2016

Aflevering 2. Marlies en Ronald

Anderhalf jaar geleden kreeg de 46-jarige Ronald totaal onverwacht een dubbel hersenstaminfarct. Nu is hij halfzijdig verlamd en kan nauwelijks meer praten. Hij is volledig afhankelijk van zijn vrouw Marlies. Zij zorgt voor haar man, het huishouden en hun twee jonge kinderen. Maar het wordt haar teveel. Ze mist haar maatje. Hoe moet dit jonge gezin verder?

Ik zorg voor jou – aflevering 2


Ik Zorg Voor Jou

Geplaatst op: dinsdag 05 jan 2016

Ik zorg voor jou – aflevering 1

In het nieuwe RTL 4-programma ‘Ik Zorg Voor Jou’, te zien vanaf woensdag 6 januari, biedt Peter van der Vorst structurele hulp aan emotioneel en fysiek overbelaste mantelzorgers. Peter doet dit samen met een gespecialiseerd hulpteam, bestaande uit een familiecoach, een mantelzorgcoach van Mezzo, en een zorgadviseur van coöperatie VGZ.

Peter en zijn team creëren lucht met de benodigde hulp om het leven van alle betrokkenen aangenamer te maken. Denk aan ondersteuning bij administratieve, medische maar ook praktische zaken. Ook heeft het tv-programma het doel de kijkers wegwijs te maken in de te bewandelen weg tot het krijgen van hulp. Want hulp vragen is voor velen een grote stap.

‘Ik Zorg Voor Jou’ biedt mantelzorgers de kans om op adem te komen, maar wil tegelijkertijd ook in de omgeving om hen heen bewustzijn creëren om zo mogelijk een sociaal netwerk te mobiliseren waarmee de mantelzorger wordt ontlast.


Nieuwsbrief AZ – Aanvullende Zorg 2016

Geplaatst op: dinsdag 29 dec 2015

Nieuwsbrief AZ Aanvullende Zorg 2016


Welke zorgverzekeraar meest pgb-vriendelijk in 2016?

Geplaatst op: dinsdag 29 dec 2015

Welke zorgverzekeraar meest pgb-vriendelijk in 2016?


Invoering informeel tarief Zvw-pgb

Geplaatst op: dinsdag 29 dec 2015

kamerbrief over invoering informeel tarief zvw pgb

ZN heeft mij geïnformeerd dat verzekeraars individueel hebben besloten om vooruitlopend op de voorgenomen AMvB een hoger tarief dan 20, – te hanteren per 1 januari 2016 om zo tegemoet te komen aan de belangen van budgethouders. Vanaf 1 januari 2016 wordt een tarief van € 23,00 gehanteerd.


SVB en voortgang trekkingsrecht

Geplaatst op: zaterdag 15 aug 2015

Op 4 augustus schreef staatssecretaris Van Rijn opnieuw een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij de Kamerleden informeerde over de stand van zaken rondom de invoering van het trekkingsrecht. De uitbetalingen aan zorgverleners lopen ten opzichte van vorige rapportages stabiel. Deze zomer wordt een aantal herstelacties uitgevoerd en wordt verder gewerkt aan de verbeteracties om tot eenvoudiger trekkingsrecht te komen. Op het eerstkomende Algemeen Overleg in de Tweede Kamer dat op 3 september plaatsvindt, zullen de voortgang en de verbeteracties besproken worden.


Aanpassing indicatie voor leerlingen met een ernstig meervoudige beperking

Geplaatst op: zondag 12 jul 2015

Overgangsrecht leerlingen met ernstige meervoudige beperkingen


Wetgeving WLZ

Geplaatst op: zaterdag 13 jun 2015

Verlenging overgangsrecht WLZ