Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

Uit onderzoek blijkt dat werkgevers de impact van mantelzorg door hun werknemers onderschatten.  Heeft u zich wel eens afgevraagd of bepaald verzuim veroorzaakt wordt door werknemers die zorg en arbeid combineren? En als dat zo is, weet u dan wie of wat de mogelijkheden zijn om die werkende mantelzorger te ondersteunen om zodoende dit zogenaamde grijsverzuim te verminderen of te voorkomen? [read more=”Lees meer” less=”Verberg tekst”]

Heeft u een mantelzorger in dienst? Herkent u dit?: uw werknemer neemt vaak, maar onregelmatig verlof op, hij lijkt snel afgeleid belt opvallend vaak privé of wordt gebeld onder werktijd werkt nauwelijks over en onttrekt zich aan activiteiten buiten werktijd hij gaat gesprekken over privé omstandigheden uit de weg

Deze signalen kunnen erop duiden dat uw werknemer mantelzorger is, bijvoorbeeld omdat hij zorgt voor: een gehandicapt kind een zieke of ouder wordende vader of moeder een partner die veel zorg vraagt of andere personen in zijn of haar omgeving

Uw werknemer is loyaal maar kan zijn of haar zorgvragend familielid ook niet in de kou laten staan. Kenmerkend voor mantelzorgers is dat ze zichzelf wegcijferen totdat er sprake is van overbelasting. AZ Aanvullende Zorg kan helpen ziekteverzuim te reduceren! Dit kan bijvoorbeeld door u, als werkgever, voor te lichten over de mogelijkheden om te komen tot een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. De inzet van de mantelzorgmakelaar betaalt zich uiteindelijk dubbel en dwars terug door besparingen op kosten van verzuim en vervanging.[/read]

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Vanaf 2015 hebben alle cliënten, van jong tot oud, wettelijk recht op gratis en onafhankelijke ondersteuning binnen de WMO en de WLZ. De overheid heeft een aantal organisaties gecontracteerd. Sinds 1 januari 2018 ben ook ik als onafhankelijk clientondersteuner WLZ gecontracteerd (zie OCO). Vanwege de daadwerkelijke onafhankelijke positie word ik ook regelmatig als clientondersteuner WMO benaderd maar dit wordt helaas (nog) niet vergoed [read more=”Lees meer” less=”Verberg tekst”]Aanbieders van cliëntondersteuning WMO vindt u bij:

•Stichting pvp(externe link) (vertrouwenspersonen voor patiënten in GGZ-instellingen).

•MEE(externe link) (cliëntondersteuning voor mensen met een beperking).

•Adviespunt Zorgbelang Nederland(externe link) (hulp bij vraagen of klachten over de zorg).

•MO-groep(externe link) (welzijnorganisaties, o.m. cliëntondersteuning voor ouderen).

Gegevens van patiënten- en belangenorganisaties vindt u bij:

•Ieder(in)(externe link) (voor mensen met een chronische ziekte of beperking).

•Patiëntenfederatie NPCF(externe link) (organisatie van alle patiëntenverenigingen).

•Landelijk Platform GGZ(externe link) (voor mensen met psychiatrische problemen).

•Zorgbelang Nederland(externe link) (provinciale samenwerkingsverbanden van patiëntenorganisaties).

•Unie KBO(externe link), PCOB(externe link), NOOM(externe link) en NVOG(externe link) en ANBO(externe link) (voor ouderen).

Ouderen met vragen, zorgen of klachten over zorg en ondersteuning kunnen ook terecht bij de Ouderen Ombudsman(externe

[/read]

Ondersteuning gemeenten, bedrijven, instanties en instellingen

Vanwege de grote veranderingen in het sociale domein kunnen ook zij gebruik maken van de deskundigheid van de mantelzorgmakelaar . Hen kan ik van zorgadvies dienen, bijscholing verzorgen of een tijdelijke opdracht uitvoeren.[read more=”Lees meer” less=”Verberg tekst”] Denk hierbij aan Het volgens afspraak uitvoeren van projecten op het gebied van advisering over cliënten, strategie & beleid, cursussen & coaching, detachering en interim-management in de markt van zorg en welzijn [/read]