Compensatieregelingpgb.nl is online

Geplaatst op: woensdag 15 feb 2017

Vanaf vandaag is de speciale website www.compensatieregelingpgb.nl online. Op deze website vindt u alle informatie over de compensatieregeling Trekkingsrecht pgb. Daarnaast is ook een klantcontactcentrum geopend waar budgethouders en zorgverleners vragen kunnen stellen over de compensatieregeling.

De regeling gaat in op 1 maart 2017 en is alleen van toepassing op pgb’s in de Jeugdwet, Wmo 2015 en de Wlz.

Klantcontactcentrum

Het klantcontactcentrum is bereikbaar op telefoonnummer (070) 20 90 999, maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 18:00 uur en zaterdag van 9:00 tot 13:00 uur.

Meer informatie

Informatie over de inhoud van de compensatieregeling en om welke kosten het gaat kunt u lezen in het bericht Schade door te late pgb-uitbetaling vergoed