Gevolgen Miljoenennota 2017 voor zorg en welzijn

Geplaatst op: dinsdag 27 sep 2016

De Miljoenennota 2017 en Rijksbegroting 2017 zijn op Prinsjesdag weer bekend gemaakt. Een aantal belangrijke punten:
  • Het eigen risico gaat volgend jaar niet omhoog: het blijft 385 euro
  • Eigen bijdrage Wmo wordt verlaagd.
  • Uitbreiding basispakket: eerstelijnsverblijf, fysiotherapie etalagebenen, tandvervanging < 23 jaar, bepaalde plastisch chirurgische ingrepen.
  • Verhoging van zorgtoeslag, huurtoeslag, ouderenkorting, kindgebonden budget en algemene premiekorting.
  • Geplande bezuinigingen op verpleeghuizen zijn geschrapt.
  • Voor wijkverpleegkundige zorg is 180 miljoen euro meer beschikbaar.
  • Voor arme gezinnen wordt 100 miljoen euro extra beschikbaar gesteld.

Bekijk het hele overzicht