Helft pgb-declaraties moet over

Geplaatst op: dinsdag 30 aug 2016

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) gaat strenger controleren bij de uitgifte van persoonsgebonden budgetten (pgb’s). Nu accepteert de SVB nog ingediende declaraties en zorgovereenkomsten die bijvoorbeeld een handtekening missen of waarbij een vinkje verkeerd staat. Vanaf september is die coulance passé. Hierdoor zal de helft van alle 140.000 declaraties die maandelijks bij de SVB binnenkomen, opnieuw moeten worden ingevuld.

De 850 medewerkers van de SVB die zich bezighouden met de betaling van het pgb zullen het heel druk krijgen de komende maanden. De SVB heeft nu de opdracht om boven alles te zorgen dat de pgb’s op tijd worden uitbetaald. Vanaf september is de periode van coulance echter voorbij en zal de instantie veel strenger gaan kijken naar de ingediende zorgovereenkomsten en declaraties. Vanaf oktober wordt deze aanpak definitief en moeten alle ingevulde formulieren compleet rechtsgeldig zijn. De strengere controle hoort bij afspraken die de staatssecretarissen Van Rijn (VWS) en Klijnsma (SZW) met de Tweede Kamer hebben gemaakt. Op 8 september staat een bestuurlijk overleg op de rol waarin over de nieuwe werkwijze zal worden geoordeeld.

Rechtmatigheid

‘De SVB verwerkt circa 140.000 declaraties per maand’, zegt programmamanager Wieke den Hollander van de SVB. ‘Er zijn ongeveer 120.000 budgethouders met in totaal zo’n 140.000 pgb’s; een aantal mensen ontvangt meer dan 1 pgb. Gebaseerd op eerdere kwaliteitsmetingen is de verwachting dat circa 50 procent van deze declaraties niet in één keer goed kunnen worden verwerkt als ook de volgende stappen in rechtmatigheid worden gezet.’

Contact

Het team van Den Hollander neemt contact op met alle zorgverleners en budgethouders die verkeerd declareren. ‘Naast declaraties gaat het ook om zorgovereenkomsten. Per maand verwerkt de SVB ongeveer 25.000 zorgovereenkomsten. Als een declaratie of zorgovereenkomst niet een-op-een verwerkt kan worden, nemen we contact op. Zowel telefonisch als schriftelijk, zodat we goed toelichten waarom het document niet voldoet aan de wettelijk gestelde eisen, en wat er moet worden toegevoegd of aangepast. Bovendien kunnen op de website van de SVB standaardformulieren worden gedownload. Deze voldoen aan alle rechtmatigheidscriteria.’

Uitdaging

Volgens Den Hollander is de SVB klaar voor de uitdaging. ‘We kunnen desnoods extra mensen aannemen. We hebben de afgelopen tijd veel geleerd en onze medewerkers zijn goed opgeleid in zowel techniek als in communicatie. We verwachten wel enkele boze reacties via Twitter en dergelijke. Maar we denken dat dit snel minder wordt naarmate het percentage verkeerd ingevulde formulieren omlaag gaat. Je hoeft namelijk maar een keer te leren hoe zo’n standaardformulier werkt en dan doe je het vervolgens nooit meer fout. Ook zorginstellingen en gemeenten gaan hierover heel veel informeren.’

Bestuurlijk overleg

Den Hollander hoopt dat de SVB ook na het bestuurlijk overleg van 8 september de taak van het uitbetalen van pgb’s mag blijven uitvoeren. ‘Dat is aan de politiek. Een ding is zeker, namelijk dat bijna 98 procent van de budgethouders die correct declareren binnen tien werkdagen hun geld binnen hebben en dat de ict-problemen zijn opgelost. En uiteraard dat het systeem veel beter bestand is tegen fraude en misbruik.’