Invoering informeel tarief Zvw-pgb

Geplaatst op: dinsdag 29 dec 2015

kamerbrief over invoering informeel tarief zvw pgb

ZN heeft mij geïnformeerd dat verzekeraars individueel hebben besloten om vooruitlopend op de voorgenomen AMvB een hoger tarief dan 20, – te hanteren per 1 januari 2016 om zo tegemoet te komen aan de belangen van budgethouders. Vanaf 1 januari 2016 wordt een tarief van € 23,00 gehanteerd.