Compensatieregelingpgb.nl is online

Geplaatst op: woensdag 15 feb 2017

Vanaf vandaag is de speciale website www.compensatieregelingpgb.nl online. Op deze website vindt u alle informatie over de compensatieregeling Trekkingsrecht pgb. Daarnaast is ook een klantcontactcentrum geopend waar budgethouders en zorgverleners vragen kunnen stellen over de compensatieregeling.

De regeling gaat in op 1 maart 2017 en is alleen van toepassing op pgb’s in de Jeugdwet, Wmo 2015 en de Wlz.

Klantcontactcentrum

Het klantcontactcentrum is bereikbaar op telefoonnummer (070) 20 90 999, maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 18:00 uur en zaterdag van 9:00 tot 13:00 uur.

Meer informatie

Informatie over de inhoud van de compensatieregeling en om welke kosten het gaat kunt u lezen in het bericht Schade door te late pgb-uitbetaling vergoed


De tarieven voor PGB WLZ 2017 zijn bekend

Geplaatst op: zaterdag 19 nov 2016

Persoonsgebonden budget wlz functies en klassen

Persoonsgebonden budget wlz zzp of zorgprofiel


Nieuw systeem trekkingsrecht in zicht

Geplaatst op: donderdag 10 nov 2016

Eerder dit jaar gaf de Kamer aan toe te willen naar een nieuw solide systeem voor de uitbetaling vanuit het pgb. De staatssecretaris zegt per 2018 te willen starten met het zogeheten budgethoudersportaal. Daarbij gaan budgethouders zelf de uitbetaling en het beheer van hun persoonsgebonden budget regelen. Mensen kunnen dan online eenvoudig persoonsgegevens invullen, declaraties voor genoten zorg indienen en communiceren met de verstrekker over het budget. Vorige week stuurde staatssecretaris Van Rijn een brief naar de Kamer over ‘pgb en trekkingrecht’.

Per Saldo staat aan de wieg van dit nieuwe portaal. Er is een ‘Pakket van Eisen’ opgesteld, samen met ervaren pgb-houders, aan de hand waarvan het systeem gebouwd kan worden. Vervolgens zal onze belangenvereniging nauw betrokken blijven bij de verdere opzet en toetsing of het nieuwe systeem goed werkt.

Voortgang invoering

Per Saldo is voorstander van een zo spoedig mogelijke invoering van het budgethoudersportaal, mits dit zorgvuldig gebeurt en op de best mogelijke manier, alles in het belang van de budgethouder. Achter de schermen gebeurt er op dit moment veel.  Per Saldo voert bijna wekelijks overleg met de ketenpartijen, dat zijn alle partijen die betrokken zijn bij het huidige trekkingsrecht: ZN, de koepelorganisatie van zorgverzekeraars en zorgkantoren, de VNG, koepelorganisatie van gemeenten, SVB en VWS, met staatssecretaris Van Rijn.

Zelf de regie

Met het nieuwe budgethoudersportaal  krijgen budgethouders weer zelf de controle over een aantal zaken. Er kan betaald worden op de tijd waarop de budgethouder dat wil of heeft afgesproken met zijn zorgverlener. Natuurlijk nadat hij zelf de declaratie heeft gecontroleerd. Daar helpt het systeem hem bij. Fouten worden tot een minimum beperkt, doordat het systeem aangeeft wat wel en niet kan, bijvoorbeeld of het bedrag overeenkomt met de zorgovereenkomst, naam, nummer KvK, BSN enzovoort.

Budgethouders zien binnen dit systeem ook precies wat er gebeurt met een nieuw ingediende zorgovereenkomst en waar deze ter goedkeuring op een bepaald moment ligt.  Zo ben je als budgethouder altijd goed op de hoogte, kun je de zorgverlener goed informeren en heb je zelf de touwtjes in handen.

Controle blijft

Het budgethoudersportaal gaat over de uitvoering van het financieel-administratieve deel van het pgb. Daarnaast is er nog de zorginhoudelijke kant, waarbij de vraag speelt of de budgethouder zijn pgb goed inzet en kwalitatief goede zorg krijgt. Om dit te toetsen zullen de huisbezoeken van zorgkantoren en de keukentafelgesprekken van gemeenten gewoon door blijven gaan.

Compensatie

De bewindsman zegt overigens ook in het eerste kwartaal van 2017 te willen beginnen met de compensatie van budgethouders en zorgverleners die aantoonbaar schade hebben geleden door de eerdere problemen met de uitbetaling vanuit het pgb aan zorgverleners. De drempel om voor zo’n vergoeding in aanmerking te komen is mede dankzij de inzet van Per Saldo verlaagd. Voor budgethouders ligt hij bij 300 euro (25 procent lager dan eerder gemeld). Voor zorgverleners gaat het om 600 euro (ruim 10 procent lager dan de oorspronkelijke drempel).

Meer informatie


Vandaag is het de dag van de mantelzorg.

Geplaatst op: donderdag 10 nov 2016

Mantelzorgers zijn heel belangrijk voor mensen op hoge leeftijd. Daarom zet Alleszelf.nl in dit bericht alle mogelijkheden voor mantelzorgers op een rij. Doe er uw voordeel mee.

1. Mantelzorgmakelaar: hulp bij regelen

Een mantelzorger moet, naast zorgtaken, vaak veel regelen; door ingewikkelde wetgeving, gebrekkige informatie en een onoverzichtelijk zorgaanbod is dat niet altijd gemakkelijk. Voelt een mantelzorger zich regelmatig van het kastje naar de muur gestuurd? Of krijgt hij of zij niet wat nodig is? Dan kan een mantelzorgmakelaar wellicht helpen. In dit bericht leest u alles over mantelzorgmakelaars.

2. Mantelzorgondersteuning: informatie, advies, hulp en financiële vergoedingen

Het verlenen van onbetaalde zorg aan een geliefde is vaak van grote betekenis, maar kan de mantelzorger ook zwaar vallen. Gelukkig zijn er allerlei vormen van ondersteuning beschikbaar. Alleszelf.nl zet de belangrijkste mogelijkheden op een rij: van informatie en advies tot hulp en financiële vergoedingen. U leest het hier.

3. Mantelzorgtrainingen: voorkom overbelasting

Het verlenen van mantelzorg is niet altijd eenvoudig. Gelukkig zijn er steeds meer trainingen voor mantelzorgers. Deze mantelzorgtrainingen of -cursussen helpen overbelasting te voorkomen. Soms zijn ze gratis of komt u in aanmerking voor vergoeding. Alleszelf.nl zet hier de mogelijkheden op een rij.

4. Mantelzorgvergoeding: benut uw zorgverzekering

Steeds meer zorgverzekeraars bieden financiële hulp voor mantelzorg. Zonder eigen risico en soms zelfs met twee kansen! Dat is goed om te weten als u mantelzorger bent voor iemand op hoge leeftijd of zelf veel steun ontvangt van een mantelzorger. Ontdek hier de mogelijkheden.

5. Mantelzorgwaardering: uw gemeente waardeert u

Zorgt u langere tijd en intensief voor iemand op hoge leeftijd in uw directe omgeving? Dan hebt u in elke gemeente recht op het ontvangen van waardering, meestal in de vorm van een cadeaubon. Alleszelf.nl legt hier uit wat dit betekent en hoe u hier gebruik van maakt.


Gevolgen Miljoenennota 2017 voor zorg en welzijn

Geplaatst op: dinsdag 27 sep 2016

De Miljoenennota 2017 en Rijksbegroting 2017 zijn op Prinsjesdag weer bekend gemaakt. Een aantal belangrijke punten:
  • Het eigen risico gaat volgend jaar niet omhoog: het blijft 385 euro
  • Eigen bijdrage Wmo wordt verlaagd.
  • Uitbreiding basispakket: eerstelijnsverblijf, fysiotherapie etalagebenen, tandvervanging < 23 jaar, bepaalde plastisch chirurgische ingrepen.
  • Verhoging van zorgtoeslag, huurtoeslag, ouderenkorting, kindgebonden budget en algemene premiekorting.
  • Geplande bezuinigingen op verpleeghuizen zijn geschrapt.
  • Voor wijkverpleegkundige zorg is 180 miljoen euro meer beschikbaar.
  • Voor arme gezinnen wordt 100 miljoen euro extra beschikbaar gesteld.

Bekijk het hele overzicht