SVB en voortgang trekkingsrecht

Geplaatst op: zaterdag 15 aug 2015

Op 4 augustus schreef staatssecretaris Van Rijn opnieuw een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij de Kamerleden informeerde over de stand van zaken rondom de invoering van het trekkingsrecht. De uitbetalingen aan zorgverleners lopen ten opzichte van vorige rapportages stabiel. Deze zomer wordt een aantal herstelacties uitgevoerd en wordt verder gewerkt aan de verbeteracties om tot eenvoudiger trekkingsrecht te komen. Op het eerstkomende Algemeen Overleg in de Tweede Kamer dat op 3 september plaatsvindt, zullen de voortgang en de verbeteracties besproken worden.