Verscherpte controles SVB

Geplaatst op: vrijdag 29 jul 2016

In januari 2016 hebben zorgverzekeraars nieuwe voorwaarden gesteld waaraan zorgovereenkomsten voor zorgverleners moeten voldoen. De SVB voert de controles op zorgovereenkomsten en wijzigingsformulieren uit. Vanaf 1 augustus zal de SVB ook controles uitvoeren op zorgovereenkomsten en wijzigingsformulieren die onder de Wmo/Jeugdwet en Wlz vallen. Op welke punten let de SVB?

Verscherpte controles op zorgovereenkomsten en wijzigingsformulieren

Artikel PerSaldo 25 juli 2016