Zorg- En Dienstenaanbod

Iedere mantelzorgsituatie is uniek. Via een intake wordt nagegaan welke regeltaken een mantelzorgmakelaar kan overnemen. Het is uw keuze voor welke ondersteuning, met betrekking tot de genoemde regeltaken, een mantelzorgmakelaar wordt ingezet. De gemaakte afspraken worden op schrift gesteld middels een  afsprakenlijst en er wordt een tijdsinvestering met u afgesproken. Tevens is voor u duidelijk welke vergoedingen en/of kosten er voor u gelden. (zie vergoedingen en kosten)

De regeltaken die een mantelzorgmakelaar kan overnemen zijn:

 • Begeleiding bij de voorbereiding van een indicatiegesprek voor de WLZ, Zorgverzekeringswet, Jeugdwet of WMO.
 • Begeleiding bij het aanvragen van een indicatie c.q. beschikking
 • Informatie geven welke zorg er mogelijk is en in welke financieringsvorm: Zorg In Natura (ZIN) of Persoonsgebonden Budget (PGB).
 • Ondersteuning bij het proces om tot een PGB te komen
 • Mogelijke voors en tegens met betrekking tot genoemde financieringsvormen bespreken
 • Hulp bij het opmaken van zorgcontracten
 • Ondersteuning bij het invullen van formulieren
 • Ondersteuning bij uw PGB-administratie
 • Hulp bij het opstellen en indienen van bezwaarschriften m.b.t. afwijzingen (WMO, CIZ).
 • Contact opnemen en onderhouden met de verschillende instanties (zorgkantoor, zorgverzekeraar, CIZ, gemeente, Per Saldo, zorgaanbieders, CAK, SVB, enz.).
 • U op de hoogte brengen en houden van wijzigingen in wet- en regelgeving die voor u persoonlijk van belang kunnen zijn.
 • Ondersteuning bij combinatieproblemen arbeid en zorg (verlofmogelijkheden of maatwerkoplossing)
 • Ondersteuning van gesprekken met uw werkgever